EL PROCÉS DE LA TORTUGA

Tot el que estem treballant de la Tortuga ens dóna peu també per treballar les DINÀMIQUES de l'aula.

EL PROCÉS DE LA TORTUGA ens ha d'ajudar a l'hora de reaccionar davant situacions adverses que ens poden generar malestar.

Què hem de fer quan tenim un problema?


Aquest és el procés. Si seguim els passos serà fàcil trobar solució a tot allò que ens preocupa.
Comentaris